https://www.brabantia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/20171211_bo_touch_bingk-is-94.jpglink
https://www.brabantia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/20171211_pojemnik_miarkagk-is-94.jpglink
https://www.brabantia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.20160420_deskigk-is-94.jpglink
https://www.brabantia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.20160420_bowl5gk-is-94.pnglink
https://www.brabantia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/BRB_DDD_contgk-is-94.jpglink
https://www.brabantia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.20160420_pojemniki2gk-is-94.jpglink
https://www.brabantia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/201601_matagk-is-94.pnglink
https://www.brabantia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/siatkigk-is-94.jpglink

Piękne. Zupełnie inne. BO

Nowość tego sezonu.
Kosze na śmieci inne niż wszystkie.
Ze zmiennym wnętrzem.
Linia BO Touch Bin.

Więcej

Przechowuj i oszczędzaj

Odmierz dokładnie tyle, ile potrzeba. Nie marnuj żywności - i swoich pieniędzy. A przy okazji przysłuż się tym, którzy mają mniej.

Więcej

Prasowanie jak bajka

Są nowe wzory desek do prasowania! Motywy jak z bajek, a wygoda prasowania jak zwykle na sprzęcie Brabantia (na zdjęciu deska Raspberry)

Więcej

Apetyczne kolory

TASTY COLOURS - piękno, wygoda i pomysłowość w Twojej kuchni. Poszczególne elementy dostępne w zestawie i osobno.

Więcej

Dzień darmowej dostawy?

Minął? U nas trwa na okrągło: wystarczy, że złożysz zamówienie powyżej 299 złotych, a dostawa będzie gratis.

Więcej

Aromaty na później

Kuchenne pojemniki z hartowanego szkła PYREX. Każdy ma hermetyczne zamknięcie, ale daje się łatwo otworzyć. Można je ustawiać jeden na drugim.

Więcej

Prasuj, gdzie chcesz

Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie można użyć deski do prasowania. Pasuje do każdego żelazka. Mata Mint leaves

Więcej

Siateczki z suwaczkiem

Bezpieczne pranie delikatnych tkanin

Więcej
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego Brabantia.pl

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania drogą elektroniczną z usług sklepu internetowego pod adresem www.brabantia.pl („Sklep”) prowadzonego przez LeDuvel Agata Oster przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z siedzibą 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 5/7, NIP 5271438840, REGON 141014560, BDO: 000104614 („Sprzedawca”) oraz warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w Sklepie.

2. Regulamin ma zastosowanie wyłączenie w stosunkach z klientami będącymi konsumentami.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) i inne obowiązujące przepisy polskiego prawa materialnego.

II Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Sklep

W Sklepie świadczone są drogą elektroniczną następujące usługi („Usługi”):

1) wyszukiwanie i wybieranie towarów oraz ich gromadzenie w koszyku służącym do ich późniejszego składania zamówień na wybrane towary,

2) rejestrację i logowanie klienta w Sklepie oraz prowadzenie konta klienta,

3) składanie zamówień z obowiązkiem zapłaty na towary zgromadzone w koszyku, reklamacji o wadach nabytych towarów, odstąpienie od umowy sprzedaży towarów,

4) informowania o Produktach (nowościach, promocjach, ofercie Sklepu, poprzez wysyłkę Newslettera), zasadach i ograniczeniach przy zawieraniu umów sprzedaży towarów lub korzystania z zawartości Sklepu.

III Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są następujące:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

h. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: IE (min. wersja 10) lub Google Chrome (min. wersja 32) lub Mozilla Firefox (min. wersja 31)

2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Klient będzie odbierał korespondencję od Sklepu.

3. Klient korzystając ze Sklepu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści bezprawnych.

4. Z Usług, o których mowa w pkt II.2 i II.3 mogą korzystać tylko klienci pełnoletni mający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy dokonali skutecznej rejestracji w Sklepie wraz z podaniem następujących wymaganych swoich prawdziwych danych osobowych, tj imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, kontaktowy numer telefonu i/lub adres dostawy zamówienia - zalogowali się w Sklepie najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową, złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy Sprzedawca ma prawo od odmowy świadczenia powyższych Usług z powodu nieudostępnienia przez klienta powyższych danych.

5. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia i ochrony loginu i hasała do Sklepu

6. Wybierając przy dokonywaniu płatności w Sklepie drogę elektroniczną klient jest przekierowywany ze Sklepu do innych serwisów internetowych podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, które to serwisy znajdują się poza kontrolą Sprzedawcy.

7. W ramach realizacji umowy z Klientem Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

IV Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie Usług

1. Umowy o świadczenie Usług, o których mowa w pkt II.1 i 4 są zawierane na czas oznaczony i trwają od chwili wejścia klienta do Sklepu do chwili wyjścia ze Sklepu. Jednakże umowy o świadczenie Usługi wysyłki Newslettera są zawierane na czas nieoznaczony z chwilą złożenia przez klienta zgody na wysyłkę newslettera.

2. Umowy o świadczenie Usług, o których mowa w pkt II.2 są zawierane z chwilą dokonania przez klienta skutecznej rejestracji w Sklepie na czas nieoznaczony. Do dokonania rejestracji w Sklepie wymagane jest zarejestrowanie konta klienta.

3. Umowy o świadczenie Usług, o których mowa w pkt II.3 są zawierane po dokonaniu klienta skutecznej rejestracji w Sklepie na czas oznaczony od chwili wejścia do Sklepu do chwili odpowiednio złożenia zamówienia lub wyjścia ze Sklepu bez złożenia zamówienia, złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

4. Umowy o świadczenie Usług mogą być w każdym czasie wypowiedziane przez klienta bez podania przyczyn. W tym celu klient zaprzestaje korzystania z Usługi (Usługi, o których mowa w pkt II.1) lub zgłasza żądanie usunięcia konta klienta lub cofa zgodę na wysyłkę Newslettera w dowolnej formie, w tym drogą elektroniczną (np. przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej - usunięcie konta następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, a zaprzestanie wysyłki następuje po otrzymaniu cofnięcia zgody (pozostałe Usługi)

5. Umowy o świadczenie Usług, o których mowa w pkt II. 2 i 3 mogą być w każdym czasie wypowiedziane przez Sprzedawcę w przypadku naruszenia przez klienta pkt II.2 i 3.

6. Zawarcie lub wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług może być dokonane w dowolnej formie i sposób, w tym przez dokonanie określonej czynności, także drogą elektroniczną (np. przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przed daną stronę umowy), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej.

V Warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów

1. Umowy sprzedaży towarów mogą zawierać tylko klienci, którzy: są pełnoletni i mają pełną zdolność do czynności prawnych, i dokonali rejestracji w Sklepie, i są zalogowani w Sklepie w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży, i zaakceptowali Regulamin przed powyższą chwilą, podali następujące wymagane do zawarcia umowy swoje prawdziwe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, kontaktowy numer telefonu i/lub adres dostawy zamówienia.

2. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, towary prezentowane w Sklepie z oznaczeniem ceny sprzedaży i dostępności na stanie magazynowym Sprzedawcy stanowią ofertę Sprzedawcy złożoną klientowi. Jeżeli dostępność towarów podano w określonej liczbie sztuk oferta Sprzedawcy ogranicza się do dostępnej liczby sztuk towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

3. Nie stanowią oferty Sprzedawcy prezentacje towarów nie spełniających postanowień pkt V.2, a także prezentacje towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Powyższe prezentacje stanowią zaproszenie dla klienta do złożenia Sprzedawcy oferty w postaci zamówienia.

4. Umowa sprzedaży towarów jest zawierana z wykorzystaniem formularza zamówienia, który wypełnia klient. W celu złożenia zamówienia Klient:

1) określa w koszyku rodzaj i liczbę towarów, sposób ich dostarczenia do klienta i sposób zapłaty - spośród sposobów stosowanych przez Sprzedawcę,

2) przystępuje do złożenia zamówienia - loguje się do Sklepu i po zalogowaniu podaje wymagane dane klienta, adres miejsca dostarczenia towarów i dane do faktury,

3) wyraża zgodą na dodatkowe płatności związane z umową sprzedaży towarów (poza ceną sprzedaży i kosztami dostawy),

4) po wyświetleniu Podsumowania zamówienia obejmującego treść umowy sprzedaży towarów (dane Sprzedawcy i klienta, rodzaj i liczbę towarów, cenę sprzedaży, koszty dostawy, płatności dodatkowe – jeżeli występują, miejsce i adres oraz sposób i termin dostarczenia towarów, sposób i termin zapłaty, inne wymagane przepisami prawa informacje dla klienta) potwierdza zapoznanie się z jego treścią, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego włączenie do treści umowy (mając możliwość zapoznania się z jego treścią),

5) wyraża wolę związania się umową sprzedaży towarów (przyjmuje ofertę Sprzedawcy z pkt V.2) klikając na pole „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”– o treści objętej Podsumowaniem zamówienia i Regulaminem,

6) składa Sprzedawcy ofertę zakupu towarów z pkt V.3. klikając w pole „TAK” znajdujące się pod napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – o treści objętej Podsumowaniem zamówienia i Regulaminem.

5. Sprzedawca stosuje następujące sposoby dostarczania towarów:

1) dostarcza towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przesyłki kurierskie – dostarczane od poniedziałku do piątku w godz 9.00 – 19.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

6. Sprzedawca stosuje następujące sposoby zapłaty:

1) bezgotówkowo przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, z obowiązkiem zapłaty przez klienta w terminie do 2 dni

2) bezgotówkowo za pomocą płatności elektronicznej (on-line) za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, z obowiązkiem zapłaty przez Klienta on-line tuż po złożeniu zamówienia

3) gotówka „za pobraniem” – w przypadku wysyłki zamówienia pocztą kurierską

4) bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku odbioru towarów z obowiązkiem zapłaty przez Klienta,

5) gotówką „za pobraniem” albo bezgotówkowo w formie przedpłaty dokonanej w dniu złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pomocą płatności elektronicznej (on-line) za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – w przypadku towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub umów sprzedaży towarów z ceną sprzedaży (pojedynczą lub łączną) przekraczającą kwotę 1000 zł brutto, chyba że umówiono się inaczej

7. Terminy dostarczenia towarów zależą od ich dostępności na stanie magazynowym Sprzedawcy, wybranego miejsca i sposobu dostarczenia. Na termin dostarczenia towarów składa się czas ich skompletowania i czas dostawy. Jeżeli zamówienie obejmuje towary o różnych czasach skompletowania, czas skompletowania zamówienia określony jest najdłuższym podanym czasem skompletowania.

8. Dostępność towarów umożliwiająca ich skompletowanie i zależy od chwili zawarcia umowy ich sprzedaży. Jeżeli jej zawarcie nastąpi:

1) do każdego wtorku do godz. 22.00 towary są dostępne w terminie 6 dni roboczych po dniu zawarcia umowy,

2) od środy do wtorku do godz 22.00 dnia roboczego towary są dostępne w terminie 10 dni roboczych po dniu zawarcia umowy,

3) w dzień ustawowo wolny od pracy rozpoczęcie biegu terminów, o których mowa w pkt V.8.1 i V.8.2 wraz z ich skutkami dla dostępności towarów następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym po godz. 9.00

Przez „dzień roboczy” rozumie się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli przy słowie „dzień roboczy” pojawiają się godziny, wówczas dzień roboczy przypada na powyższe dni tygodnia w określonych godzinach.

9. Czas dostawy towarów liczony jest od dnia dostępności towarów i jest następujący:

1) przesyłka kurierska na terenie m.st. Warszawy - do 2 dni roboczych,

2) przesyłka kurierska poza terenem m.st. Warszawy – do 2 dni roboczych,

10. W przypadku, o którym mowa w pkt V.2 do zawarcia umowy sprzedaży towarów dochodzi w chwili kliknięcia przez klienta w przycisk „TAK” znajdujący się pod napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", co stanowi oświadczenie klienta o przyjęciu oferty Sprzedawcy o treści obejmującej treść formularza „Podsumowanie zamówienia” i Regulamin. Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy sprzedaży) co może nastąpić w dowolnej formie i sposobie, w tym drogą elektroniczną (w tym środkami komunikacji elektronicznej).

11. W przypadku, o którym mowa w pkt V.3 do zawarcia umowy sprzedaży towarów dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia oferty klienta (zawarcia umowy sprzedaży) złożonej w chwili kliknięcia przez klienta w przycisk „TAK” znajdujący się pod napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", co stanowi oświadczenie klienta o złożeniu oferty Sprzedawcy o treści obejmującej treść formularza „Podsumowanie zamówienia” i Regulamin. Potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia oferty klienta (zawarcia umowy sprzedaży) może nastąpić w dowolnej formie, w szczególności drogą elektroniczną (w tym środkami komunikacji elektronicznej).

12. Wszystkie ceny sprzedaży wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów dostawy oraz płatności dodatkowych, na które klient wyraził zgodę. Koszty dostawy (obejmują najwyżej dwie wizyty w miejscu i adresie dostawy celem dostarczenia i wydania towaru zgodnie z ustaleniami) lub płatności dodatkowe (jeżeli występują) wyrażone są w złotych polskich i są kwotami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku, gdy koszty dostawy są objęte ceną sprzedaży będzie to wyraźnie zaznaczone w podsumowaniu zamówienia. Ceny sprzedaży, koszty dostawy lub płatności dodatkowe (jeżeli występują) są wiążące dla Sprzedawcy w kwotach określonych w chwili złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Jeżeli klient nie złoży takiego zamówienia w czasie 30 minut od wyświetlenia w Sklepie podsumowania zamówienia z określonymi ich kwotami, nie wiążą one Sprzedawcy.

13. Dostarczenie i wydanie towarów następuje w ustalony sposób, miejscu i adresie, terminie (dniu i w godzinach) dostawy. Klient potwierdza odbiór towarów za pokwitowaniem. Jeśli dostarczenie i wydanie towarów nie będzie możliwe z powodu nieobecności klienta kurier powinien zostawić awizo z numerem telefonu i z kolejnym terminem dostarczenia przesyłki zgodnie z ustaleniami. Jeśli kolejny termin dostawy klientowi nie odpowiada może skontaktować się z kurierem na podany w awizie numer telefonu i jeżeli to możliwe uzgodnić dogodny dla siebie kolejny terminu odbioru z pocztą kurierską.

VI Procedura reklamacyjna

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta jeżeli sprzedany towar ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady). Podstawa, przesłanki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec klienta są określone ustawą z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) w przepisach o rękojmi za wady (art. 556 i nast. KC).

2. Zawiadomienia o wadzie towaru oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania klient może dokonać w dowolnej formie i sposobie, w tym drogą elektroniczną (np. przesłanie wiadomości e-mail adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , przesłanie za pośrednictwem Serwisu internetowego wypełnionego formularza reklamacji dostępnego w tym serwisie) lub pisemnie na adres biura Sprzedawcy: ul. Rydygiera 8 bud. 3A, I piętro, 01-793 Warszawa.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do magazynu Sprzedawcy na adres ul. Rydygiera 8 bud. 3A, I piętro, 01-793 Warszawa. Klient o dokonaniu zawiadomienia, o których mowa w pkt. VI.2 kontaktuje się niezwłocznie ze Sprzedawcą telefonicznie na nr 888 600 170 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w celu uzgodnienia terminu i sposobu odbioru przez Sprzedawcę wadliwego towaru. Jeżeli nie uzgodniono terminu i/lub sposobu dostarczenia wadliwego towaru klient dostarcza go niezwłocznie, jednak w odpowiednim terminie umożliwiającym Sprzedawcy zachowanie terminu do ustosunkowania się do żądania klienta (pkt VI. 4) najtańszym zwykłym oferowanym przez Sprzedawcę w Sklepie sposobem dostarczenia towaru.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta (w zakresie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny sprzedaży z określeniem kwoty obniżki) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Ustosunkowanie się do żądania klienta jest przesyłane klientowi w dowolnej formie i sposobie, także drogą elektroniczną (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony przez klienta), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej.

6. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał żądanie klienta za uzasadnione zaspokaja to żądanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania żądania klienta. Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z klientem w dowolnej formie, także drogą elektroniczną (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony przez klienta), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej, w celu uzgodnienia terminu dostarczenia towaru wolnego od wad albo określenia sposobu zwrotu ceny sprzedaży (w całości lub części) lub kosztów poniesionych przez klienta, do których zwrotu Sprzedawca jest zobowiązany.

7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał żądania klienta dotyczącego wady towaru dostarcza otrzymany od klienta towar na adres miejsca dostarczenia towaru wskazany przez klienta w umowie sprzedaży towarów.

8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Sugeruje się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości wraz ze zdjęciami ( jeśli jest to uzasadnione) oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób określony przez Użytkownika.

VII Prawo odstąpienia konsumenta od umowy sprzedaży towarów

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów („Umowa”) na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą na adres ul. Rydygiera 8 bud. 3A, I piętro, 01-793 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w Sklepie w zakładce "Zanim kupisz", jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez Sklep www.brabantia.pl. Jeżeli klient skorzysta z tej ostatniej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzono się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę w najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę na adres ul. Rydygiera 8 bud. 3A, I piętro, 01-793 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy szacowane maksymalnie na kwotę około 24 PLN.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 

Wersja przeglądarki, z której korzystasz, jest przestarzała i nie wyświetla poprawnie strony.

Zaktualizuj przeglądarkę Internet Explorer lub skorzystaj z innej: